این سایت کانال رسمی فروش محصولات بیمه سامان بصورت اینترنتی میباشد و صرفا محصولات شرکت بیمه سامان از طریق این سایت به فروش میرسد.