شرایط عمومی بیمه نامه مسافرتی سامان

شرایط عمومی بیمه نامه مسافرتی سامان را جهت آگاهی بیشتر با پوشش های آن مطالعه کنید.

بیمه نامه مسافرتی سامان با هدف خدمات رسانی و تامین آرامش بیمه شدگان و استفاده آن ها از مزایای کمک رسانی در سفر طراحی و ارایه شده است. این بیمه نامه فقط جهت مسافرین به خارج از کشور صادر می شود و طی ان بیمه نامه شما می توانید سفر خود را با در نظر گرفتن شرایط وتعهدات بیمه نامه در برابر خطراتی که ممکن است در طی سفر برای شما اتفاق بیفتد تحت پوشش بیمه قرار دهید.

تنوع در طرح های بیمه مسافرتی ، معتبر بودن بیمه مسافرتی بیمه سامان برای اخذ ویزا و اقامت و همکاری با کمک رسان های معتبری همچون مید ایست (Mideast) را می توان از مهم ترین مزایا و ویژگی های بیمه مسافرتی این شرکت بیمه دانست .

در صورت نیاز به فوریت های پزشکی و سایر خدمات تحت پوشش، بیمه شده و یا همراه وی موظف است با مراکز پاسخگویی کمک رسان بیمه مسافرتی سامان تماس حاصل نموده و اطلاعات زیر را اعلام نماید.

نام بیمه شده ، شماره بیمه نامه و شماره تلفن تماس، نوع کمک مورد درخواست و یا مشکلی که با آن مواجه است. در صورتی که به هر دلیل موفق به برقراری تماس یا دریافت خدمات از شرکت کمک رسان نگردد، می بایست کلیه مدارک مربوطه به پرونده خود را دریافت نموده و به منظور رسیدگی به دفتر مرکزی شرکت سامان در تهران (کشور ایران) ارائه نماید.

پوشش بیمه سامان مسافرتی