پرداخت خسارت گم شدن چمدان

پرداخت خسارت گم شدن چمدان های سرگردان در فرودگاههای بین المللی،

تا به حال به گم شدن يا به تاخير رسيدن چمدانهايتان فکر کرده ايد؟

يکی از نگرانيهای مسافرین گم شدن یا تاخیر در رسيدن چمدانها در فرودگاههای بین المللی است.

در فرودگاه‌های که به صورت متصل کننده “ترانزیت”، مسافرین را به مقصد خود می رسانند، بدلیل تعداد پروازها و جابه جایی چمدانها از یک پرواز به پرواز دیگر، در بسیاری از موارد موجب گم شدن چمدانها میگردد و باعث بروز چالشها و صرف هزینه های اضافی برای مسافرین میگردد.

اگر عازم سفر هستید نگرانی گم شدن چمدانها برایتان دور از ذهن نیست.

بیمه مسافرتی سامان با پوشش دادن چنین هزینه های، سفر ایمنی را برای شهروندان فراهم می کند و ضمن جبران هزینه های جانبی، نگرانی مسافران را در خصوص محدودیتهای ” ارز همراه خود” از بین خواهد برد.

حال با کمی دقت و دور اندیشی می توان با تهیه بیمه نامه مسافرتی سامان قبل از سفر، هزینه های ضروری ناشی از گم شدن و یا تاخیر در رسیدن چمدانها را جبران نمود. این هزینه ها شامل خرید لوازم بهداشتی شخصی و البسه میباشد.

بیمه مسافرتی سامان

بیمه مسافرتی سامان هزینه های درمانی، فوریت های پزشکی و دندانپزشکی، هزینه های ناشی از تاخیر در پرواز هواپیما، هزینه خریدهای ضروری ناشی از گم شدن و يا تاخیر در رسیدن چمدان ها را پوشش می دهد.

گفتنی است هموطنان عزیز برای تهيه بیمه مسافرتی میتوانند با یکی از شماره تلفن های صدور آنی بیمه نامه مسافرتی سامان

0910-062-4168

0910-680-9840

65823674 –021

تماس گرفته و یا با خرید اینترنتی بیمه مسافرتی سامان  از طریق وب سایت sam24.ir بصورت آنلاین خریداری و از پوششها و خدمات این بیمه نامه بهرمند شوند.

در سفر همراه شما هستیم، با آرامش خاطر، به دور از هر گونه نگرانی سفر کنید

بیمه مسافرتی سامان