australia-new-zealand-Travel-Insurance

بیمه مسافرتی استرالیا و نیوزلند

طرح های متنوع با پوشش از 30 هزار تا 70 هزار یورو بیمه مسافرتی سامان مخصوص استرالیا و نیوزلند , پرداخت خسارت بیمه مسافرتی در کشور