نوشته‌ها

پوشش 30 هزار یورو بیمه مسافرتی

پوشش 30 هزار یورو همه کشورها به جز آمریکا و کانادا با پوشش کرونا

بیمه مسافرتی طرح 30 هزار یورو همه کشورها به جز آمریکا و کانادا

نرخ
پرداخت هزینه بستری شدن در بیمارستان و معالجات پزشکی، به استثناء هزینه های زیبائی، بیماری های مزمن و بیماری هایی که از قبل سابقه داشته باشد. فرانشیز: 25 یورو بجز موارد اورژانسی و ناشی از حادثه و یا بستری شدن در بیمارستان بیش از 24 ساعت30.000EUR
انتقال بیمه شده به نزدیکترین مرکز درمانی در اثر حادثه و یا بیماری، هماهنگی های لازم جهت انتقال به مرکز مجهز تر، استفاده از آمبولانس هوایی و یا بازگشت به ایران در صورت تشخیص پزشکActual expenses
پرداخت هزینه فوریت های دندانپزشکی فقط هزینه هایی که به منظور رفع دندان درد و یا پوسیدگی دندان انجام می­گردد. فرانشیز: 25 یورو250EUR
بازگرداندن جسد بیمه شده متوفی به ایران10.000EUR
بازگشت یکی از اعضای بلافصل خانواده به ایران در صورت بستری شدن بیمه شده بیشتر از 10 روز.Actual expenses
مشاوره حقوقی و پرداخت هزینه دعوی بیمه شده در صورتی که بر طبق قانون مدنی کشور مربوطه تحت پیگرد باشد.1.500EUR
پرداخت هزینه بازگشت غیر منتظره بیمه شده به دلیل مسائل حاد پزشکی و یا فوت بستگان درجه اول و بلافصل در صورتیکه نتواند از بلیط اصلی برای بازگشت استفاده نماید. بستگان درجه اول:پدر و مادر ،خواهر و برادر بستگان بلافصل:همسر و فرزندانActual expenses
ارسال داروهای ضروری با تائید پزشک به کشوری که بیمه شده به آن سفر کرده است در صورت فقدان آن در خارج از کشورActual expenses
تأخیر در ورود بار همراه بیمه شده: درصورتی که بار همراه بيمه شده ثبت شده باشد، هزینه ملزومات اضطراری شامل البسه و لوازم بهداشتی ضروری تا زمان بازگرداندن بار به دلیل تأخیر در ورود بار همراه وی را مشروط به آنکه شرکت هواپیمایی مربوطه عضو یاتا باشد پس از گذشت حداقل 6 ساعت تاخیر، حداکثر تا سقف مندرج در بیمه نامه پرداخت می گردد . در کلیه موارد، اسناد موید وقوع تاخیر که به تایید شرکت هواپیمایی رسیده باشد و نيز اصل صورتحساب هاي خريد باید منضم به درخواست خسارت بیمه شده باشد200EUR
فقدان بار تحویلی به هواپیما. در صورت فقدان بار توسط شرکت هواپیمایی حامل، مابه التفاوت خسارت پرداخت شده توسط حامل و خسارت واقعی مطابق مستندات تا سقف مندرج در بیمه نامه برای مجموعه بار و لوازم تحویل شده به هواپیما، پرداخت میگردد.800EUR
راهنمائی و کمک رسانی در خصوص مفقود شدن گذرنامه، گواهینامه بین المللی و مدارک شناسائی در خارج از کشور و پرداخت هزینه های تهیه مجدد آنها.200EUR
امداد رسانی در یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی.Actual expenses
انتقال پیام های فوری و همچنین ارائه نشانی مراکز درمانی، داروخانه ها، پزشکان به بیمه شده در خارج از کشورActual expenses
پرداخت هزینه هایی که در صورت تأخیر هواپیما ( بیش از 6 ساعت ) متوجه بیمه گذار خواهد بود ( اقامت در هتل و صرف غذا ) با ارائه اصل صورتحساب و تائیدیه شرکت هواپیمایی180EUR
ارسال وجه الضمان (مشروط به اینکه مبلغ مورد درخواست بیمه شده ابتدا در ایران بصورت نقد نزد شرکت رسمی بیمه سامان سپرده گذاشته شود)850EUR
ارسال پول نقد (به شرط آنکه بیمه شده در طول سفر خود به خارج از کشور محل اقامت در نتیجه سرقت، مفقود شدن بار، بیماری و یا حادثه پول نقد خود را از دست بدهد و نیز مبلغ مورد درخواست بیمه شده ابتدا در ایران بصورت نقد نزد شرکت رسمی بیمه سامان سپرده گذاشته شود)850EUR
پرداخت هزینه رفت و برگشت یک نفر به درخواست بیمه شده از ایران به محل بستری در صورتیکه که بیمه شده بیش از 10 روز متوالی در بیمارستان بستری باشد.(شامل بلیط رفت و برگشت و مخارج اقامت)60EUR per day (15consecutive day)
پرداخت هزینه های بازگشت کودکان زیر 15 سال بیمه شده به همراه یک سرپرست به کشور مبدا در صورت فوت یا بستری شدن بیمه شدهActual expenses
جبران هزینه های پزشکی ناشی از بیماری کووید19( کرونا ویروس) در مقصد. برای دریافت این پوشش انجام تست پی سی آر72ساعت قبل از خروج از کشور یا در بدو ورود در کشور مقصد الزامی است. بدیهی است در صورت مثبت بودن تست پوشش فوق خارج از تعهدات بیمه گر می باشد. در صورت عدم انجام تست پی سی آر دوره انتظار 14 روزه از زمان خروج از کشور شامل این پوشش می باشد.3.000EUR
جبران هزینه اقامت در هتل ناشی از قرنطینه به دلیل بیماری کووید19( کرونا ویروس) در بدو ورود در فرودگاه کشور مقصد .برای دریافت این پوشش انجام تست پی سی آر 72ساعت قبل از خروج از کشور الزامی است. بدیهی است در صورت مثبت بودن تست پوشش فوق خارج از تعهدات بیمه گر می باشد. همچنین در صورتی که طبق قوانین کشور مقصد الزام به قرنطینه به صورت کلی و برای تمامی مسافران از کشوری خاص یا شرکت هواپیمایی خاص وجود داشته باشد , پوشش فوق خارج از تعهدات بیمه گر می باشد. بلافاصله پس از خروج مسافر از فرودگاه کشور مقصد این بیمه نامه از درجه اعتبار ساقط می گردد.750EUR
بیمه مسافرتی 30 هزار یورو شامل کشورهای آسیا، اروپا، افریقا و اقیانویسیه

 

 

توجه ملاک پرداخت خسارت پوشش بیمه ها برگه بیمه نامه می باشد

مشاهده پوشش های دیگر بیمه مسافرتی سامان
خرید بیمه مسافرتی  طرح  30 هزار یورو 

راهنمای سفر به خارج از کشور

معرفی پوشش های بیمه مسافرتی سامان